فهرست

اخبار

 

خطوط مترو

اگر مي خواهيد با شريان هاي حياتي پايتخت در حوزه ريلي آشنا شويد و بدانيد خطوط مترو تا كنون در چه بخش هايي از تهران گسترده شده است به اين بخش مراجعه كنيد.

 

مترو و روش ساخت

متروي تهران بر اساس استانداردهاي بين المللي كه تعريف شده است در بخش هاي مختلف روش هاي ساخت متفاوتي را در پيش گرفته. علاقه مندان با مراجعه به اين بخش مي توانند مطالب مرتبط با روش هاي ساخت در متروي پايتخت را مطالعه كنند.

 

فرصت های سرمایه گذاری

قوانين و مقررات روش هاي مختلفي را براي سرمايه گذاري در صنعت ساخت مترو ارائه داده است. در اين بخش شما با فرصت هايي كه براي شركت مترو وجود دارد و نيز شرايطي كه براي سرمايه گذاران پيشنهاد داده است، آشنا مي شويد.

 

تازه های علمی و پژوهشی

اگر مشتاق همراهي با تازه هاي علمي و تحقيقاتي دنيا در صنعت ساخت مترو هستيد به اين بخش مراجعه كرده و از آخرين دستاوردهاي محققان و متخصصان اين حوزه مطلع شويد.