فهرست

1- تجهیزات متحرک

2- تجهیزات ثابت

  تجهيزات متحرک

خطوط یک و دو                                                                                           

     

  

 

 خطوط یک و دو (قطارهای جدید)

 

خط پنج

 

 

تجهیزات ثابت 
 
 

 

منابع تغذيه (پست هاي برق فشار قوي)

 

خطوط 1 و 2 متروي تهران داراي 5 پست برق فشارقوي به نام هاي شهيد بهشتي، جنوب، تهران پارس، غرب تهران (طرشت) و قورخانه مي باشند که در سطح ولتاژ 63 كيلو ولت با يكديگر يك حلقه تشكيل داده اند (رينگ شده اند). اين پست ها، برق را در سطح ولتاژ 63 کيلو ولت از برق منطقه اي تهران دريافت كرده و در پست هاي فشارقوي اختصاصي GIS (مبدل 63 به 20 كيلو ولت)، به 20 كيلو ولت تبديل مي كنند.

 

ولتاژ 20 كيلو ولت به عنوان ورودي پست هاي يكسوساز، پست هاي توزيع نيرو و روشنايي و پست هاي جانبي مورد استفاده قرار مي گيرد.  براي هر ايستگاه متروي تهران يک پست يكسوساز (RS: Rectifier Switch) پيش بيني شده است که خروجي 750 ولت يكسو شده (برق DC) اين پست هاي يكسوساز در روي ريل سوم براي مصارف الكتريكي قطارها استفاده مي گردد.

 

برق خط حومه اي تهران – گلشهر (خط 5) از طريق پست برق بنياد رنگ تامين مي شود. در اين پست، برق 230 كيلو ولت متناوب (AC) به برق 2 * 5/27كيلو ولت متناوب تبديل شده و برق مسير 41 كيلومتري شبكه بالاسري حد فاصل ايستگاه تهران (صادقيه) تا گلشهر و پايانه مهرشهر را تامين مي كند.

 شبکه هاي توزيع

تجهيزات شبکه هاي توزيع شامل 35 پست رکتيفاير براي تغذيه برق قطارها و 106 پست توزيع نيرو و روشنايي براي تامين برق تجهيزات ثابت ايستگاه ها، مرکز فرمان و تعميرگاه هاي مترو مي باشد كه از 850 کيلومتر کابل هاي 20 کيلو ولت، 115 کيلومتر کابل تراکسيون و سامانه ريل سوم به طول 155 کيلومتر تشكيل شده است.


 

 

 سامانه کنترل و فرمان 

اين سامانه داراي دو زير مجموعه است:1. سامانه کنترل ترافيک

2. سامانه کنترل انرژي

 

1. سامانه كنترل ترافيك 
سامانه كنترل ترافيك در خطوط شهري متروي تهران با نام (
TCCTraffic Control Center) و در خط حومه اي تهران - گلشهر با نام (CTC: Centralized Traffic Control) شناخته مي شود.
اين سامانه از يك بخش مركزي و تجهيزات مستقر در خطوط تشكيل شده است كه بخش اصلي آن مركز فرمان ترافيك و تجهيزات مستقر در اتاق هاي فني ايستگاه ها نيز پايانه هاي راه دورRTU: Remote Terminal Unit 
 ناميده مي شوند.

سامانه كنترل ترافيك به طور مستقيم با تجهيزات سيگنالينگ ارتباط داشته و وظيفه مسير سازي، نظارت و كنترل بر سير و حركت به موقع و ايمن قطارها را مطابق با جداول زماني اعزام ها برعهده دارد. براي انعطاف پذيري و بالا بردن توانمندي سامانه در اجراي وظايف ياده شده نيز از مراكز كنترل محلي استفاده مي شود.

2. سامانه کنترل انرژي

سامانه مركز كنترل انرژي در خطوط شهري متروي تهران با نام (PCC: Power Control Center) و در خط حومه اي تهران- گلشهر با نام (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition System) شناخته مي شود.

اين سامانه شامل يك بخش مركزي و تجهيزات مستقر در خطوط مي باشد كه بخش اصلي آن در مركز فرمان، بخش كنترل انرژي واقع شده است. تجهيزات مستقر در اتاق هاي فني ايستگاه ها شامل پايانه هاي راه دور، پست هاي فشار قوي، پست هاي يكسو ساز، پست هاي سوييچينگ، پست هاي توزيع و... مي باشند.

سامانه مركز كنترل انرژي وظيفه تامين برق پايدار و نظارت و كنترل بر فرآيند تامين ولتاژ فشار قوي و توزيع آن بر روي ريل سوم و شبكه بالاسري را برعهده دارد. براي انعطاف پذيري و بالا بردن توانمندي سامانه، كليه فعاليت هاي قطع و وصل به صورت محلي نيز قابل اعمال مي باشند.

 سامانه مخابرات

 سامانه مخابرات متروي تهران از ساعت مركزي (Clock)، سامانه فيبر نوري، مراكز تلفن خصوصي (PABX)، سامانه اطلاع رساني همگاني (Public Address)، مخابرات راديويي، بي سيم هاي ديسپچينگ، دوربين هاي مدار بسته (CCTV) تشكيل شده است و تمامي اماكن مترو و ايستگاه ها را پوشش مي دهد. 

1. سامانه مخابرات نوري و انتقال داده ها: مسووليت ارتباط كليه ايستگاه ها و مراكز كنترل را از نظر ارتباطات صوتي و داده هاي كنترلي برعهده دارد. 

 2. سامانه شبكه تلفن مجزا: با توجه به نياز ارتباط كلامي بين كاركنان در كليه ايستگاه ها و خطوط، مراكز تلفن اختصاصي نصب شده كه امكان برقراري ارتباط با خطوط شهري نيز امكان پذير است. همچنين در داخل تونل نيز خط ارتباط سراسري در هر 50 متر وجود دارد كه Party Line ناميده مي شود. در هر ايستگاه دو خط تلفن اضطراري (Hot Line) پيش بيني شده است كه بدون شماره گيري، ارتباط را با مركز فرمان ايجاد مي كند.

3. سامانه تلفن ديسپاچينگ: ارتباط مستقيم و آسان مراكز حساس فني را نظير اتاق هاي فني ايستگاه ها و پست هاي برق با اتاق رييس ايستگاه برقرار مي سازد.

4. سامانه راديويي: ارتباط راديويي را بين مركز فرمان، قطار و راهبران قطارها فراهم  مي كند. در داخل تونل از كابل تشعشعي كه نقش آنتن را ايفا مي كند براي سيگنال هاي راديو استفاده شده است.  

5. سامانه تلويزيون مدار بسته:  وظيفه تصويربرداري را از محل هاي مختلف ايستگاه و ارسال آن ها را به اتاق رييس ايستگاه براي كنترل بهتر فضاي ايستگاه برعهده دارد. 

6. سامانه ساعت مركزي: براي همزمان كردن ساعت كليه ايستگاه ها و مراكز فني با مركز فرمان كاربرد دارد.

7. سامانه پيام رساني عمومي: براي اعلام پيام هاي عمومي از طرف ماموران ايستگاه ها و مركز فرمان كاربرد دارد.

 

 

 

سامانه سيگنالينگ

 

سامانه سيگنالينگ (علامت دهي) به منظور آشكار سازي موقعيت قطارها در خطوط ريلي و تبادل اطلاعات كنترل و حركتي با قطارها به كار مي رود. اين سامانه، همان بلوك ثابت با مدارات راه فركانسي (AF) در خط اصلي و مدارات راه AC در پايانه ها مي باشد. آشكارسازي موقعيت قطار، تبادل اطلاعات دو طرفه با قطار، افزايش ايمني سير و حركت قطارها، امكان كاهش سرفاصله زماني اعزام قطارها (Headway)، نظارت و كنترل دقيق بر عمليات مسير سازي به ويژه عملكرد سوزن ها، افزايش تعداد قطارهاي درحال سرويس در مسير، افزايش سرعت سير ايمن قطارها، افزايش ظرفيت جا به جايي مسير، ارتباط با تجهيزات كنترلي مركز فرمان و تجهيزات كنترلي كنار خط و داخل اتاق هاي فني ايستگاه ها از جمله مزاياي كاربرد سامانه سيگنالينگ مي باشند. تجهيزات سامانه سيگنالينگ به دو بخش تجهيزات كنار خط و تجهيزات داخل كابين هدايت قطار تقسيم شده اند.

1. سامانه تجهيزات كنار خط (Wayside
اين تجهيزات از دو بخش سامانه اينترلاكينگ و مدارات راه تشكيل شده است. سامانه اينترلاكينگ وظيفه مسير سازي در خط اصلي و محل استقرار سوزن و تامين ايمني مسيرسازي را بر عهده دارد. تشخيص موقعيت قطار در طول خطوط، تشخيص، كنترل و ارسال سرعت قطار با توجه به شيب خط، جهت حركت قطار و فاصله آن با قطار جلويي توسط سيستم مدارات راه فركانسي (AF) كنترل مي شود.

2 - سامانه تجهيزات مستقر در كابين هدايت (On-Board ATP System)

اين تجهيزات داخل و زير كابين هدايت قطار قرار داشته و شامل سرعت سنج، آنتن هاي گيرنده اطلاعات از خط، دستگاه پردازش و تفكيك اطلاعات مي باشد.


 

سامانه تاسيسات 

تجهيزات سامانه تاسيسات متروي تهران و حومه دربرگيرنده پله برقي ها، آسانسورها، سامانه تهويه، سامانه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و فاضلاب، سامانه اعلام و اطفاي حريق (BAS)، سامانه روشنايي (عادي و اضطراري)، سامانه هاي گرمايش و سرمايش و آب رساني مي باشد.

 

سامانه تهويه

اين تجهيزات در تهويه هواي ايستگاه هاي زير زميني مترو كاربرد دارد. هواي محيط داخلي در ايستگاه ها و تونل ها از طريق هواسازهاي رطوبتي و سامانه هاي Air Washer مستقر در ايستگاه ها و هوا رسان هاي بيروني تامين شده و پس از عمليات فيلتر كردن، تنظيم رطوبت و درجه حرارت با فشار كافي به درون فضاهاي داخلي دميده مي شود.

 اين هوا در اثر فشار اوليه در داخل تونل جا به جا شده و در مسير حركت مي كند كه نهايتا از هواكش هاي ميان تونلي مستقر در فاصله بين دو ايستگاه متوالي به بيرون شبكه هدايت مي شود.

 

 

پايانه و تعميرگاه ها

به منظور انجام پارك قطارها و نيز بازديدها و تعميرات جاري، دوره اي، نيمه سنگين، اساسي و سنگين 4 تعميرگاه و پايانه شامل پايانه غرب، پايانه جنوب، پايانه مهرشهر و پايانه شرق در خطوط 1 ، 2 و 5 طراحي شده اند. پايانه ها مجموعه اي از كارگاه ها و بخش هاي فني مي باشند از جمله: پاركينگ قطارها، كارگاه تعميرات اضطراري، كارگاه تعميرات جاري، كارگاه هاي تعميرات نيمه سنگين، اساسي و سنگين، كارگاه تراش چرخ، سوله شستشوي اتوماتيك قطارها، خط تست، خطوط چرخش (سر و ته كردن) قطارها و كارگاه وسايل نقليه ريلي جانبي.