فهرست

برنامه اول ساخت  

برنامه دوم ساخت

برنامه سوم ساخت

 

مشخصات خطوط مترو در برنامه اول

خط يك :

خط يك متروي تهران و حومه از اتوبان شهيد آيت ا... حقاني (جهان كودك) در شمال تهران شروع و تا حرم مطهر امام خميني (ره ) در جنوب شهر  ادامه مي يابد. اين خط با 1/28 كيلومتر طول (9/14 كيلومتر زيرزميني و 2/13 كيلومتر روزميني) و داراي 22 ايستگاه است كه  16 ايستگاه آن زيرزميني و 6 ايستگاه آن روزميني مي‌باشد.

خط دو :

خط دو متروي تهران از دردشت در شرق تهران شروع شده و به سمت غرب امتداد مي‌يابد.  طول خط دو 4/20 كيلومتر كه از اين مقدار 19 كيلومتر آن زيرزميني و 4/1 كيلومتر آن روزميني است . تعداد ايستگاه‌ هاي اين خط 19 ايستگاه است كه باخط يك در ايستگاه امام خميني ( ره ) مشترك مي باشد .

 خط پنج :

اين خط از فلكه دوم صادقيه (ايستگاه تهران) شروع شده و پس از عبور از كرج به سمت مهرشهر ادامه مي يابد. طول اين خط 5/41 كيلومتر است كه از اين مقدار 5/2 كيلومتر آن زيرزميني و 39 كيلومتر آن روزميني مي‌باشد. اين خط داراي 11 ايستگاه و يك پايانه است.

 

 

                                      مشخصات خطوط مترو در برنامه اول

موضوع

خط يك

(میرداماد-حرم مطهر)

خط دو
(صادقيه-دانشگاه علم و صنعت)

 

خط پنج

(صادقیه-گلشهر)

جمع

طول مسير (كيلومتر)

1/28

4/20

5/41

90

تعداد ايستگاه

22

19

11

52

فاصله زماني اعزام دو قطار (نهايي)

2 دقيقه

2 دقيقه

5 دقيقه

-

ظرفيت اسمي حمل مسافر در يك ساعت در يك جهت

40.000

40.000

20.000

100.000

برآورد سفر روزانه
(18 ساعت-ميليون سفر)

1

1

5/0

5/2

 

احداث خطوط مترو در برنامه دوم تا سال 1395

برنامه دوم دردست اقدام شركت مترو ، احداث خطوط مترو جمعاً به طول 2/68كيلومتر با 57ايستگاه شامل توسعه خط يك از بزرگراه شهيد حقاني تا تجريش ، توسعه خط دو از دردشت تا پايانه شرق و احداث خطوط سه و چهار مي‌باشد.

توسعه شمالي خط يك:
مسير توسعه در ادامه خط يك از ايستگاه شهيد حقاني شروع و پس از عبور از خيابان‌هاي ميرداماد و دكتر شريعتي در ميدان تجريش خاتمه مي‌يابد. اين مسير به طول 2/8 كيلومتر و داراي هفت ايستگاه است ، كه مرحله اول بهره‌برداري آن ، از بزرگراه شهيد حقاني تا قلهك و مرحله دوم از قلهك تا تجريش خواهد بود. از اين مسير از ايستگاه شهيد حقاني تا ايستگاه قيطريه در حال بهره‌برداري مي‌باشد و دو ايستگاه شهيد صدر و تجريش در حال احداث مي‌باشد.

توسعه شرقي خط دو :
توسعه خط دو طي دو مرحله صورت خواهد گرفت. مرحله اول ، احداث سه ايستگاه در مسيري به طول پنج كيلومتر كه از ايستگاه دانشگاه علم و صنعت (بزرگراه رسالت) شروع و تا خيابان دماوند ادامه مي يابد . در مرحله دوم، امتداد مسير به طول چهار كيلومتر از خيابان دماوند آغاز و تا پايانه سرخه‌حصار (شرق) ادامه خواهد يافت كه در حال مطالعه و طراحي است.

 خط سه :
خط سه داراي طول تقريبي 35 كيلومتر و 28 ايستگاه است. اين خط از بزرگراه لشگرك در شمال شرقي شهر تهران با ايستگاه شهرك شهيد محلاتي شروع شده و با گذر از بزرگراه امام علي (ع) ، مجيديه ، خيابان شهيد بهشتي و عبور از خيابان وليعصر تا ميدان راه‌آهن ، جواديه ، خيابان قلعه مرغي و بزرگراه آزادگان به طرف چهاردانگه و اسلام‌شهر ادامه مي‌يابد و در پنج مرحله به بهره‌برداري مي‌رسد. ساخت اين خط از سال 86 آغاز شده است و در مرحله اول از بزرگراه آزادگان تا ميدان راه‌آهن به بهره‌ برداري خواهد رسيد.

خط چهار:
خط چهار متروي تهران به صورت شرقي غربي يكي از پر ظرفيت‌ ترين مسيرهاي خطوط هشت‌گانه پيش‌بيني شده براي شهر تهران است. اين خط به طول 20 كيلومتر با 19 ايستگاه احداث خواهد شد. به منظور كاهش مسافر در ايستگاه صادقيه و دسترسي آسان مسافرين غرب و كرج به مناطق مركزي شهر ، اين خط با خط پنج در ايستگاه اكباتان تلاقي مي‌يابد. عمليات اجرايي خط چهار از اواسط سال 85 آغاز گرديده است و در پنج مرحله به بهره‌برداري مي‌رسد.

  مشخصات خطوط مترو در برنامه دوم                       

موضوع

طول مسير (كيلومتر)

تعداد ايستگاه

تعداد سفر روزانه (ميليون)

توسعه خط يك تا تجريش

2/8

7

1

توسعه خط دو تا پايانه شرق

5

3

1

خط سه

35

28

1

خط چهار

20

19

1

جمع

2/68

57

4

 

 

 

چشم‌انداز متروي تهران

احداث چهار خط مترو ، جهت تكميل شبكه حمل‌و نقل ريلي درون شهري در دستوركار برنامه سوم شركت مترو قرار گرفته است. در سال 1383 شوراي اسلامي شهر تهران مجوز احداث باقي مانده خطوط 8 گانه شامل خطوط 6 ، 7 ، 8 و 9 راصادر و شوراي عالي ترافيك نيز احداث خطوط 6 و 7 مترو را تصويب و احداث خطوط 8 و 9 منوط به انجام " مطالعات جامع حمل و نقل ريلي تهران " نمود . ساخت خطوط 6 و 7 در حال اجراء مي باشد .

 

 

                             مشخصات خطوط مترو در برنامه سوم

   

موضوع

شرح مسير

طول مسير (كيلومتر)

تعداد

ايستگاه

تعداد سفر روزانه (ميليون)

خط شماره شش

از بزرگراه دولت آباد تا شهرك كن

31

27

1

خط شماره هفت

از بزرگراه هجرت تا ميدان بوستان در سعادت آباد

27

25

1

خط شماره هشت

از شمال بزرگراه اشرفي اصفهاني تا ميدان بسيج

26

22

1

خط شماره نه

از پونك تا ميدان بسيج

27

25

1

جمع

111

99

4

 ↑ بالای صفحه