فهرست
موقعيت و پيشرفت ايستگاههاي خط 1، توسعه شمالي و توسعه جنوبي تا كهريزك
كد ايستگاه نام ايستگاه موقعيت ايستگاه   وضعيت ايستگاه 
A1-7 كهريزك ضلع جنوب منطقه بهشت زهرا(س)، جنب بزرگراه تهران ـ قم، حدفاصل مناطق 19 و 20 شهرداري تهران، منطقه كهريزك بهره برداري شده 
A1-6 حرم مطهر روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) بهره برداري شده 
A1-5 شاهد جنب محوطه بهشت زهرا بهره برداري شده
A1-3 باقرشهر منطقه فتح آباد بهره برداري شده
A1-1 شهرري منطقه شهرري ، تقاطع خيابان فرمانداري ودلسار بهره برداري شده
A1 جوانمرد قصاب منطقه جوانمرد قصاب، ضلع غربي خيابان شهيد دستواره بهره برداري شده
B1 علي‌آباد منطقه علي آباد، ضلع غربي خيابان شهيد دستواره بهره برداري شده
C1 شهيد بخارايي

منطقه خرانه بخارايي، ابتداي خيابان شهيد دستواره بهره برداري شده
D1 پايانه جنوب ضلع شمال غربي ترمينال جنوب بهره برداري شده
E1 شوش تقاطع شوش – خيام بهره برداري شده
F1 مولوي ميدان محمديه بهره برداري شده
G1 خيام خيابان خيام ، جنب بازار فرش بهره برداري شده
H1 15خرداد تقاطع 15 خرداد و خيام بهره برداري شده
I1M2 امام‌خميني(ره) ضلع جنوب غربي ميدان امام خميني (ره) بهره برداري شده
J1 سعدي تقاطع سعدي و جمهوري بهره برداري شده
K1J4 دروازه‌دولت تقاطع سعدي و انقلاب (دروازه دولت) بهره برداري شده
L1 طالقاني تقاطع شهيد مفتح و طالقاني بهره برداري شده
M1L6 هفت‌تير ميدان هفت تير بهره برداري شده
N1 شهيد‌مفتح تقاطع شهيد مفتح و شهيد مطهري بهره برداري شده
O1N3 شهيد‌بهشتي تقاطع شهيد مفتح و شهيد بهشتي بهره برداري شده
P1 مصلي مصلي تهران بهره برداري شده
Q1 شهيد همت مجتمع امام خميني (ره) بهره برداري شده
R1 شهيد حقاني ضلع جنوب غربي اتوبان جهان كودك – پارك طالقاني بهره برداري شده
S1 ميرداماد خيايان ميرداماد-نبش خيابان شمس تبريزي بهره برداري شده
T1 دكتر شريعتي خيابان شريعتي- پايين تر از ظفر بهره برداري شده
U1 قلهك خيابان شريعتي- پايين تر از خيابان شهيد كلاهدوز بهره برداري شده
V1 شهيد صدر خيابان شريعتي- بالاتر از بزرگراه شهيد صدر بهره برداري شده
W1 قيطريه خيابان شريعتي- پل رومي بهره برداري شده
X1 تجريش خيابان شريعتي- پايين تر از ميدان قدس بهره‌برداري شده
Y1 _ ميدان تجريش در مرحله طراحي