فهرست

   موقعيت و وضعيت ايستگاه هاي خط 2 و فاز اول و دوم توسعه شرقي

 

كد ايستگاه نام ايستگاه موقعيت ايستگاه  وضعيت ايستگاه
E2 تهران(صادقيه) ميدان دوم صادقيه - خيابان سازمان آب - كوي فردوس بهره برداري شده
F2 طرشت خيابان شهيد چوب تراش بهره برداري شده
G2 دانشگاه شريف منطقه طرشت - بلوار شهيد سهرود بهره برداري شده
H2 شادمان خيابان آزادي تقاطع خيابان شادمان بهره برداري شده
I2 شهيد نواب صفوي خيابان نواب تقاطع آذربايجان بهره برداري شده
J2 ميدان حر خيابان دانشگاه جنگ بهره برداري شده
K2 دانشگاه امام علي(ع) جنوب خيابان امام خميني(ره)-روبروي مجلس شوراي اسلامي  بهره برداري شده
L2 حسن آباد ميدان حسن آباد بهره برداري شده
M2 امام خميني(ره) ميدان امام خميني(ره) بهره برداري شده
N2 ملت تقاطع خيابان ملت و خيابان اكباتان بهره برداري شده
O2 بهارستان ميدان بهارستان-خيابان شهيد مصطفي خميني(ره) بهره برداري شده
P2 دروازه شميران ميدان ابن سينا-دروازه شميران بهره برداري شده
Q2I6 امام حسين(ع) خيابان شهيد مدني-تقاطع خيابان انقلاب بهره برداري شده
R2 شهيد مدني خيابان شهيد مدني-روبروي بيمارستان امام حسين(ع) بهره برداري شده
S2 سبلان خيابان شهيد مدني-تقاطع سبلان بهره برداري شده
T2 فدك خيابان شهيد مدني-روبروي ساختمان دادگستري بهره برداري شده
U2 گلبرگ خيابان شهيد مدني-نزديك ميدان رسالت بهره برداري شده
V2 سرسبز تقاطع خيابان شهيد آيت وبزرگراه رسالت(چهارراه سرسبز) بهره برداري شده
X2 دانشگاه علم وصنعت شرق تقاطع خيابان هاي رسالت ودردشت بهره برداري شده
Y2 شهيد حسن باقري تقاطع رسالت و چهارراه شهيد باقري بهره برداري شده 
Z2 تهرانپارس تقاطع رسالت و بلوار پروين بهره برداري شده
Z2-1 فرهنگسرا بلوار جشنواره – فرهنگسراي اشراق بهره برداري شده