فهرست

توسعه خط 1 متروي تهران از ايستگاه شاهد تا فروردگاه امام خميني (ره) و شهر جديد پرند

مسير توسعه خط 1 از ايستگاه شاهد واقع در جنوب خط 1 شروع و تا فرودگاه امام خميني (ره) و سپس شهر جديد پرند بطول حدود 52 كيلومتر ادامه مي يابد.

  • تعداد ايستگاه :                                                  4 ايستگاه 
  • تعداد پست برق  فشار قوي :                              3

  • مسير بهره‌برداري شده : 32 كيلومتر از ايستگاه شاهد تا فرودگاه امام خميني (ره)

  • ايستگاه‌هاي بهره‌برداري شده :  2 ايستگاه