فهرست
آخرين وضعيت و تقويم زماني بهره برداري از ايستگاههاي خط 3 مترو 94/02/08
آخرين وضعيت و تقويم زماني بهره برداري از ايستگاههاي خط 3 مترو 94/02/08 مشاهده
عبور خط 6 مترو تهران از بالاي خط 7 94/02/07 مشاهده
اولين جلسه شوراي مديران مترو 94/1/17 مشاهده
بازديد مديرعامل متروي شيراز و همراهان از خط 6 94/1/31
بازديد مديرعامل متروي شيراز و همراهان از خط 6 94/1/31 مشاهده
بازديد كارشناسان خط 2 قطار شهري مشهد 94/2/15
بازديد كارشناسان خط 2 قطار شهري مشهد 94/2/15 مشاهده
بازديد مديرعامل قطار شهري شيراز از بخش شمالي خط 3 94/2/21
بازديد مديرعامل قطار شهري شيراز از بخش شمالي خط 3 94/2/21 مشاهده
بازديد مهمانان اجلاس منطقه اي آسيا - پاسيفيك 94/2/23
بازديد مهمانان اجلاس منطقه اي آسيا - پاسيفيك 94/2/23 مشاهده
آماده سازي ايستگاه مترو ميدان جهاد (فاطمي)
آماده سازي ايستگاه مترو ميدان جهاد (فاطمي) مشاهده
بازديد مديرعامل و اعضاي اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور 94/2/29
بازديد مديرعامل و اعضاي اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور 94/2/29 مشاهده
مصاحبه معاون عمراني مترو با خبرنگاران 94/3/9
مصاحبه معاون عمراني مترو با خبرنگاران 94/3/9 مشاهده
بازديد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وزارت كشور 94/3/17
بازديد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وزارت كشور 94/3/17 مشاهده
بازديد مديرعامل مصلاي تهران از بخش شمالي خط 3   94/3/21
بازديد مديرعامل مصلاي تهران از بخش شمالي خط 3 94/3/21 مشاهده
بازديد مسئولان شهرداري از خط 7    94/3/25
بازديد مسئولان شهرداري از خط 7 94/3/25 مشاهده
بازديد مديران سازمان حسايرسي 94/3/26
بازديد مديران سازمان حسايرسي 94/3/26 مشاهده
عكس هاي ايستگاه مترو عبدل آباد 94/4/6
عكس هاي ايستگاه مترو عبدل آباد 94/4/6 مشاهده
بازديد هيات يمني از ايستگاه شهيد زين الدين (خط3 3) 94/5/5
بازديد هيات يمني از ايستگاه شهيد زين الدين (خط3 3) 94/5/5 مشاهده
بازديد مديران و كارشناسان حوزه نظارت صدا و سيما از بخش شمالي خط 3   94/5/14
بازديد مديران و كارشناسان حوزه نظارت صدا و سيما از بخش شمالي خط 3 94/5/14 مشاهده
جلسه ستاد برگزاري افتتاحيه خط 3 مترو 94/5/19
جلسه ستاد برگزاري افتتاحيه خط 3 مترو 94/5/19 مشاهده
 جلسه شوراي راهبردي معلولان در مترو 94/5/25
جلسه شوراي راهبردي معلولان در مترو 94/5/25 مشاهده
بازديد مسئولان شهرداري از خطوط 6 و 7  94/5/28
بازديد مسئولان شهرداري از خطوط 6 و 7 94/5/28 مشاهده
تور عكاسي شمال خط 3      94/6/9
تور عكاسي شمال خط 3 94/6/9 مشاهده
عمليات ساخت فاز اول متروي تهران - پرند
عمليات ساخت فاز اول متروي تهران - پرند مشاهده
تبليغات شهري افتتاح خط 3
تبليغات شهري افتتاح خط 3 مشاهده
جلسه و بازديد قائم مقام شهردار تهران و همراهان از خط 6  94/6/18
جلسه و بازديد قائم مقام شهردار تهران و همراهان از خط 6 94/6/18 مشاهده
عكس هاي آماده سازي ايستگاه نعمت آباد (خط 3) 94/7/7
عكس هاي آماده سازي ايستگاه نعمت آباد (خط 3) 94/7/7 مشاهده
آئين تجليل از جهادگران خط سه 94/7/11
آئين تجليل از جهادگران خط سه 94/7/11 مشاهده
آخرين وضعيت پيشرفت متروي مهرآباد 94/7/13
آخرين وضعيت پيشرفت متروي مهرآباد 94/7/13 مشاهده
بازديد مديرعامل مترو از خط مترو فرودگاه مهرآباد 94/7/18
بازديد مديرعامل مترو از خط مترو فرودگاه مهرآباد 94/7/18 مشاهده
بازديد اعضاي كميسيون بودجه شوراي اسلامي شهر تهران از خط شش 94/7/19
بازديد اعضاي كميسيون بودجه شوراي اسلامي شهر تهران از خط شش 94/7/19 مشاهده
بازديد وزير امور شهرسازي افغانستان و همراهان 94/7/19
بازديد وزير امور شهرسازي افغانستان و همراهان 94/7/19 مشاهده
بازديد معاون نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 94/7/21
بازديد معاون نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 94/7/21 مشاهده
مختصات فني و اجرايي خط مترو فرودگاه مهرآباد
مختصات فني و اجرايي خط مترو فرودگاه مهرآباد مشاهده
مراسم اهداي جايزه جهاني خشت طلايي 94/8/9
مراسم اهداي جايزه جهاني خشت طلايي 94/8/9 مشاهده
عمليات آماده سازي ايستگاه نعمت آباد
عمليات آماده سازي ايستگاه نعمت آباد مشاهده
دو نشست تخصصي براي مشاركت توليدكنندگان داخلي در تامين تجهيزات فني
دو نشست تخصصي براي مشاركت توليدكنندگان داخلي در تامين تجهيزات فني مشاهده
بازديد دانشجويان دانشگاه كاشان ازخط شش 94/9/16
بازديد دانشجويان دانشگاه كاشان ازخط شش 94/9/16 مشاهده
بازديد دانشجويان دانشگاه خواجه نصير 94/9/25
بازديد دانشجويان دانشگاه خواجه نصير 94/9/25 مشاهده
مراسم تكريم و معارفه مجري خط 6 مترو 94/10/7
مراسم تكريم و معارفه مجري خط 6 مترو 94/10/7 مشاهده
حركت اولين قطار در مسير خط مترو فرودگاه مهرآباد
حركت اولين قطار در مسير خط مترو فرودگاه مهرآباد مشاهده
بازديد دكتر قاليباف از ايستگاه متروي شهر آفتاب 94/11/3
بازديد دكتر قاليباف از ايستگاه متروي شهر آفتاب 94/11/3 مشاهده
ايستگاه مترو ميرزاي شيرازي آماده افتتاح
ايستگاه مترو ميرزاي شيرازي آماده افتتاح مشاهده
بازديد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ايسنگاه شهر آفتاب 94/11/27
بازديد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ايسنگاه شهر آفتاب 94/11/27 مشاهده
بازديد مديرعامل از ايستگاه مترو خواجه عبدالله
بازديد مديرعامل از ايستگاه مترو خواجه عبدالله مشاهده
مراسم اتصال مقاطع حفاري تونل خط 6 مترو 94/12/24
مراسم اتصال مقاطع حفاري تونل خط 6 مترو 94/12/24 مشاهده
بازدید کارگاهی از توسعه مترو 95/01/10
بازدید کارگاهی از توسعه مترو 95/01/10 مشاهده
ديدار نوروزي مديرعامل مترو با پرسنل 95/1/15
ديدار نوروزي مديرعامل مترو با پرسنل 95/1/15 مشاهده