فهرست
خط  4  متروي تهران

مسيراصلی خط از  ايستگاه اكباتان (ارم سبز) تا ايستگاه شهيد كلاهدوز  بطول 22 كيلومتر

 

  • طول تونل احداث و بهره‌برداري شده : 22 كيلومتر
  • تعداد ايستگاه : 19 ايستگاه (كليه ايستگاه ها زير زميني مي باشد) 
  • تعداد ايستگاه بهره برداري شده : 19 ايستگاه   
  • تعداد پايانه و پاركينگ : 2 مجموعه 
  • تعداد پست برق  فشار قوي : 3
  • طول انشعاب خط تا فرودگاه مهرآباد : حدود 3 كيلومتر با 3 ايستگاه (درحال بهره برداري)
  • طول توسعه غربی خط تا منطقه جنت آباد : حدود 4 کيلومتر با 3 ايستگاه(در حال اجرا)