فهرست

خط  7 متروي تهران

مسير خط از حدفاصل شهرك اميرامومنين تا ميدان بوستان سعادت آباد(شمال غرب تهران)  بطول حدود 27 كيلومتر

  • طول تونل احداث شده : حدود 27 کیلومتر

  • تعداد ايستگاه : 22 ايستگاه (كليه ايستگاه ها زيرزميني مي باشد)

  • تعداد پايانه و تعميرگاه : 2 مجموعه

  • تعداد پست برق  فشار قوي : 3

  • بهره برداري از بخش مياني در تيرماه 1397، بخش شمالي خط تا ميدان صنعت در اسفندماه 1397و افتتاح رسمي بخش شرقي از ميدان بسيج تا ميدان محمديه در ابتداي شهريور 1398(در حال حاضر 22 كيلومتر با 10 ايستگاه در حال خدمات رساني مي‌باشد.)