فهرست

وضعيت پيشرفت فعاليت هاي اجرايي خط 7 مترو:

1. اتمام مراحل احداث تونل بوسيله دستگاه‌هاي حفار (TBM) بطول حدود  23 كيلومتر و مابقي تونل به روش ايراني اتريشي

2. ادامه مراحل نهايي زيرسازي و روسازي مسير (مراحل نهايي ريل گذاري مسير)

3. ادامه احداث ايستگاه‌ها

4. ادامه نصب و راه‌اندازي تجهيزات ثابت مسير و ايستگاه

5. بهره برداري از بخش مياني در تيرماه 1397و بخش شمالي خط تا ميدان صنعت در اسفندماه 1397(در حال حاضر 14 كيلومتر با 8 ايستگاه در حال خدمات رساني مي‌باشد.)