فهرست
تصاوير بازديد ها و مناسبت هاي سال 1395
تصاوير بازديد ها و مناسبت هاي سال 1395 مشاهده
بازديد معاونت عمراني مترو از مراحل پيشرفت عمليات اجرايي خط 6  95/1/16
بازديد معاونت عمراني مترو از مراحل پيشرفت عمليات اجرايي خط 6 95/1/16 مشاهده
عمليات اجرايي ايستگاه مترو شهر افتاب 95/1/18
عمليات اجرايي ايستگاه مترو شهر افتاب 95/1/18 مشاهده
بازديد شهردار تهران و مديرعامل از مراحل پاياني ساخت مترو شهر آفتاب  95/1/22
بازديد شهردار تهران و مديرعامل از مراحل پاياني ساخت مترو شهر آفتاب 95/1/22 مشاهده
پوستر شهر آفتاب
پوستر شهر آفتاب مشاهده
آماده سازي ايستگاه شهرآفتاب 95/1/28
آماده سازي ايستگاه شهرآفتاب 95/1/28 مشاهده
اتصال تونل هاي خط 6 مترو 95/2/4
اتصال تونل هاي خط 6 مترو 95/2/4 مشاهده
بازديد مديرعامل از پيشرفت عمليات اجرايي خط 7
بازديد مديرعامل از پيشرفت عمليات اجرايي خط 7 مشاهده
جلسه و بازديد آقايان شريفي و تشكري هاشمي از خطوط 6 و 7   95/2/15
جلسه و بازديد آقايان شريفي و تشكري هاشمي از خطوط 6 و 7 95/2/15 مشاهده
بازدید قائم مقام شهردار از خط 6 و کارخانه واگن سازی 95/2/16
بازدید قائم مقام شهردار از خط 6 و کارخانه واگن سازی 95/2/16 مشاهده
بازديد دانشجويان از خط 7 مترو 95/2/19
بازديد دانشجويان از خط 7 مترو 95/2/19 مشاهده
آماده سازي ايستگاه خواجه عبدالله انصاري
آماده سازي ايستگاه خواجه عبدالله انصاري مشاهده
بازديد آقاي دكتر شريفي از خطوط مترو 95/3/12
بازديد آقاي دكتر شريفي از خطوط مترو 95/3/12 مشاهده
بازديد اقاي مهندس تشكري هاشمي از خط شش  95/3/26
بازديد اقاي مهندس تشكري هاشمي از خط شش 95/3/26 مشاهده
مراسم ورود ماشين حفار خط 7 به ايستگاه محلاتي - بسيج 95/4/14
مراسم ورود ماشين حفار خط 7 به ايستگاه محلاتي - بسيج 95/4/14 مشاهده
بازديد آقاي سرخو عضو شوراي اسلامي شهر تهران از نيمه شمالي خط شش 95/8/12
بازديد آقاي سرخو عضو شوراي اسلامي شهر تهران از نيمه شمالي خط شش 95/8/12 مشاهده
مصاحبه، جلسه و بازديد مديرعامل از ايستگاه دولت آباد 95/11/18
مصاحبه، جلسه و بازديد مديرعامل از ايستگاه دولت آباد 95/11/18 مشاهده
بازديد اصحاب رسانه در معيت مديرعامل و دكتر مازيار حسيني از خط 7  95/11/27
بازديد اصحاب رسانه در معيت مديرعامل و دكتر مازيار حسيني از خط 7 95/11/27 مشاهده
بازديد جمعي از هنرمندان شاخص خانه سينماي ايران از پروژه پلازاي ميدان وليعصر (عج) 95/12/2
بازديد جمعي از هنرمندان شاخص خانه سينماي ايران از پروژه پلازاي ميدان وليعصر (عج) 95/12/2 مشاهده
بازدید نوروزی مدیرعامل 96/1/1
بازدید نوروزی مدیرعامل 96/1/1 مشاهده
بازدید مدیرعامل در دومین روز تعطیلات ازخط شش  96/1/2
بازدید مدیرعامل در دومین روز تعطیلات ازخط شش 96/1/2 مشاهده
بازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه خط هشت در نوروز 96/1/7
بازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه خط هشت در نوروز 96/1/7 مشاهده
تصاویر بهره برداري از پايانه متروي شهيد كلاهدوز طي روزهاي آتي مشاهده