فهرست
بازدید نوروزی مدیرعامل 96/1/1
بازدید نوروزی مدیرعامل 96/1/1 مشاهده
بازدید مدیرعامل در دومین روز تعطیلات ازخط شش 96/1/2
بازدید مدیرعامل در دومین روز تعطیلات ازخط شش 96/1/2 مشاهده
بازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه خط هشت در نوروز 96/1/7
بازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه خط هشت در نوروز 96/1/7 مشاهده
آعاز عمليات حفاري تونل مكانيزه توسعه جنوبي خط 6 (حدفاصل دولت آباد تا حرم عبدالعظيم) 96/1/23
آعاز عمليات حفاري تونل مكانيزه توسعه جنوبي خط 6 (حدفاصل دولت آباد تا حرم عبدالعظيم) 96/1/23 مشاهده
بازديد دانشجويان موسسه آموزش عالي آل طه از خط 6 96/2/24
بازديد دانشجويان موسسه آموزش عالي آل طه از خط 6 96/2/24 مشاهده
بازديد كارشناسان و مسئولان مركز فرمان شركت بهره برداري از كارگاه دولت آباد و ماشين حفار 96/2/25
بازديد كارشناسان و مسئولان مركز فرمان شركت بهره برداري از كارگاه دولت آباد و ماشين حفار 96/2/25 مشاهده
بازدید اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران آقايان محجوب و امير آبادي 96/3/3
بازدید اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران آقايان محجوب و امير آبادي 96/3/3 مشاهده
گفتگوي مديرعامل مترو با برنامه تلويزيوني مردم گرام با حضور اقشار مختلف مردم
گفتگوي مديرعامل مترو با برنامه تلويزيوني مردم گرام با حضور اقشار مختلف مردم مشاهده
مراسم تقدير از دست اندركاران پروژه خط 7 96/3/30
مراسم تقدير از دست اندركاران پروژه خط 7 96/3/30 مشاهده
بازديد اعضاي هيات مديره انجمن هاي مديريت كيفيت ايران از خط 7  96/4/14
بازديد اعضاي هيات مديره انجمن هاي مديريت كيفيت ايران از خط 7 96/4/14 مشاهده
بازديد دكتر مازيار حسيني از شركت واگن سازي تهران 96/4/14
بازديد دكتر مازيار حسيني از شركت واگن سازي تهران 96/4/14 مشاهده
بازديد رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از خط 7  96/4/21
بازديد رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از خط 7 96/4/21 مشاهده
بازديد مديركل حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه وزارت كشور آقاي صلاحي از خط 7
بازديد مديركل حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه وزارت كشور آقاي صلاحي از خط 7 مشاهده
بازديد دانشجويان عراقي دانشگاه صنعتي اميركبير از خط 6  96/4/28
بازديد دانشجويان عراقي دانشگاه صنعتي اميركبير از خط 6 96/4/28 مشاهده
نقدير از مديرعامل مترو در جلسه شوراي اسلامي شهر تهران 96/5/3
نقدير از مديرعامل مترو در جلسه شوراي اسلامي شهر تهران 96/5/3 مشاهده
بازديد مديرعامل و خبرنگاران از مراحل آماده سازي خط 8 96/5/3
بازديد مديرعامل و خبرنگاران از مراحل آماده سازي خط 8 96/5/3 مشاهده
بازديد آقاي سعيديان معاونت امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي 96/5/4
بازديد آقاي سعيديان معاونت امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي 96/5/4 مشاهده
بازديد شهردار تهران و هيات همراه از خط 6  96/5/11
بازديد شهردار تهران و هيات همراه از خط 6 96/5/11 مشاهده
نشست مديرعامل با مسئولان شركت 96/6/21
نشست مديرعامل با مسئولان شركت 96/6/21 مشاهده
بازديد جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار منطقه 20 از خط 6 96/7/13
بازديد جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار منطقه 20 از خط 6 96/7/13 مشاهده
كلاس هاي آموزشي مهر 1396
كلاس هاي آموزشي مهر 1396 مشاهده
بازديد كارشناسان برنامه و بودجه شهرداري تهران و حمل و نقل و ترافيك 96/8/2
بازديد كارشناسان برنامه و بودجه شهرداري تهران و حمل و نقل و ترافيك 96/8/2 مشاهده
بازديد دانشجويان كارشناسي ارشد مكانيك سنگ و تونل دانشگاه تربيت مدرس 96/8/3
بازديد دانشجويان كارشناسي ارشد مكانيك سنگ و تونل دانشگاه تربيت مدرس 96/8/3 مشاهده
مراسم تكريم، تجليل و معارفه 96/8/10
مراسم تكريم، تجليل و معارفه 96/8/10 مشاهده
بازديد مديرعامل مترو از نمايشگاه مطبوعات
بازديد مديرعامل مترو از نمايشگاه مطبوعات مشاهده
بازديد مديرعامل از پروژه خط 6
بازديد مديرعامل از پروژه خط 6 مشاهده
نشست صميمانه گفتگوي مديرعامل با همكاران 96/8/22
نشست صميمانه گفتگوي مديرعامل با همكاران 96/8/22 مشاهده
نشست صمیمانه گفتگوی مدیرعامل با معاونین، مجریان، پیمانکاران و مشاوران 96/8/24
نشست صمیمانه گفتگوی مدیرعامل با معاونین، مجریان، پیمانکاران و مشاوران 96/8/24 مشاهده
مراسم اهدای تقدیرنامه به پروژه خط ۶ توسط انجمن بین‌المللی تونل
مراسم اهدای تقدیرنامه به پروژه خط ۶ توسط انجمن بین‌المللی تونل مشاهده
بازديد مديرعامل از پروژه خط 6 96/9/4
بازديد مديرعامل از پروژه خط 6 96/9/4 مشاهده
بازديد دبير و مشاور كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر تهران از خط 6 96/9/8
بازديد دبير و مشاور كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر تهران از خط 6 96/9/8 مشاهده
بازديد مديرعامل شركت مترو و مديرعامل شركت بهره برداري از خط 6 96/9/11
بازديد مديرعامل شركت مترو و مديرعامل شركت بهره برداري از خط 6 96/9/11 مشاهده
بازديد دكتر نجفي شهردار تهران و هيات همراه از خطوط 6 و 7  96/9/28
بازديد دكتر نجفي شهردار تهران و هيات همراه از خطوط 6 و 7 96/9/28 مشاهده
بازديد دانشجويان موسه آل طاها 96/9/27
بازديد دانشجويان موسه آل طاها 96/9/27 مشاهده
بازديد دكتر كروني دبير كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران از پروژه فرودگاه امام (ره) 96/9/29
بازديد دكتر كروني دبير كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران از پروژه فرودگاه امام (ره) 96/9/29 مشاهده
بازديد مديرعامل از نيمه جنوبي خط 6  96/10/2
بازديد مديرعامل از نيمه جنوبي خط 6 96/10/2 مشاهده
مراسم معارفه مجري جديد خط 7  96/10/3
مراسم معارفه مجري جديد خط 7 96/10/3 مشاهده
مراسم توديع و معارفه معاونت فني و مهئدسي 96/10/4
مراسم توديع و معارفه معاونت فني و مهئدسي 96/10/4 مشاهده
بازديد مديرعامل از پروژه خط 7  96/10/4
بازديد مديرعامل از پروژه خط 7 96/10/4 مشاهده
آموزش مقابله با آتش سوزي در شركت مترو
آموزش مقابله با آتش سوزي در شركت مترو مشاهده
جلسه شوراي هماهنگي مديران 96/10/13
جلسه شوراي هماهنگي مديران 96/10/13 مشاهده
مصاحبه مديرعامل و معاونين با مدير مسئول نشريه صنعت حمل و نقل
مصاحبه مديرعامل و معاونين با مدير مسئول نشريه صنعت حمل و نقل مشاهده
مراسم معرفي مديران حوزه معاونت فني و مهندسي 96/10/20
مراسم معرفي مديران حوزه معاونت فني و مهندسي 96/10/20 مشاهده
بازديد آقاي محجوب عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران 96/10/24
بازديد آقاي محجوب عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران 96/10/24 مشاهده
تدوين پيش نويس اساسنامه اتحاديه قطار شهري كلانشهرها با حضور نمايندگان وزارت كشور
تدوين پيش نويس اساسنامه اتحاديه قطار شهري كلانشهرها با حضور نمايندگان وزارت كشور مشاهده
جلسه هفتگي معاونت فني و مهندسي با مجريان و برخي از مديران 96/11/1
جلسه هفتگي معاونت فني و مهندسي با مجريان و برخي از مديران 96/11/1 مشاهده
بازديد آقاي مهندس هاشمي رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و هيات همراه از خط 7  96/11/11
بازديد آقاي مهندس هاشمي رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و هيات همراه از خط 7 96/11/11 مشاهده
بازديد مديرعامل از بخش هايي از خط 4 و ايستگاه شادمان 96/11/15
بازديد مديرعامل از بخش هايي از خط 4 و ايستگاه شادمان 96/11/15 مشاهده
نشست تخصصي مستند مطالعات و تمهيدات كاهنده ارتعاش در خط 6 مترو 96/11/24
نشست تخصصي مستند مطالعات و تمهيدات كاهنده ارتعاش در خط 6 مترو 96/11/24 مشاهده
هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك 96/11/29
هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك 96/11/29 مشاهده
بازگشايي و نوسازي سالن ورزشي امام علي (ع) در شركت مترو 96/12/8
بازگشايي و نوسازي سالن ورزشي امام علي (ع) در شركت مترو 96/12/8 مشاهده
سومين نشست تخصصي درس آموخته هاي حادثه و چالش هاي قانوني بعد از آن 96/12/14
سومين نشست تخصصي درس آموخته هاي "حادثه و چالش هاي قانوني بعد از آن" 96/12/14 مشاهده
جشن پايان سال 96/12/20
جشن پايان سال 96/12/20 مشاهده
مراسم بهره برداري از 46 واگن جديد 96/12/24
مراسم بهره برداري از 46 واگن جديد 96/12/24 مشاهده