Menu
EN

نمایش مقاله

روز ارتباطات و روابط عمومی
اخبار 1397/2/25 print

image
27 ارديبهشت ماه روز ملي ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد

27 ارديبهشت ماه روز ملي ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد

سال ها تلاش و پیگیری دست‌اندركاران روابط عمومی و جامعه، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی كرد. 27 اردیبهشت ماه روزی كه درسطح جهانی نیز به عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید. این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنر هشتم مرور كنیم.
امروزه نقش روابط عمومی ها در كمك به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیك یك سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای، علمی و الكترونیكی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. بنا براین،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیك، تأكید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیك روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.
اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی كه اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای كه موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملكرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.
روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یكی از ابزارهای قوی مدیریت افكار است، روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و كاركنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افكار جمعی كاركنان دارند به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی كه می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با كاركنان اقدام كند، بسیار حائز اهمیت است.
بهرحال نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه روابط عمومی در كشور با اجرایی شدن این توجهات می‌تواند گام‌های بلندی را در حركت رو به رشد نظام ارتباطی و روابط عمومی دركشور بردارد و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت واقعی خویش قرار دهد. در واقع می‌توان گفت روزملی ارتباطات و روابط عمومی می‌تواند نقطه عطفی را در توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد نماید.به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.