Menu
EN

نمایش مقاله

حضور فعال متخصصان و كارشناسان خبره در كار گروه هاي مشورتي و تخصصي مترو
اخبار 1397/3/2 print

image
دومين كارگروه مشورتي تخصصي مترو با محوريت موضوعات معماري و ايستگاه تشكيل شد.

دومين كارگروه مشورتي تخصصي مترو با محوريت موضوعات معماري و ايستگاه تشكيل شد. در پي تشكيل كارگروه مشورتي تخصصي، اجرا، سازه و تونل در مترو در هفته هاي گذشته، كارگروه مشورتي تخصصي معماري و ايستگاه نيز تشكيل و جلسه با حضور 10 نفر از متخصصان خبره مترو در دفتر مديرعامل مترو برگزار شد.
در اين جلسه، مهندس امام، مديرعامل متروي تهران، هدف از تشكيل اين كارگروه ها را ارائه مشورت هاي تخصصي در جهت كمك به تصميم گيري هاي كلان راهبردي در حوزه هاي مختلف و در شرايط حساس و پيچيده فعلي مترو، عنوان نمود.

وي در اين رابطه با تاكيد بر رويكرد مديريتي جديد مترو در توسعه نگاه تخصصي و حرفه اي در برنامه ريزي، مديريت، طراحي و اجراي مترو، عنوان داشت كه براي كمك به آغاز اين روند، چهاركارگروه تخصصي مشورتي با عناوين ((كارگروه مشورتي تخصصي سازه، تونل و اجرا))، ((كارگروه مشورتي تخصصي معماري و ايستگاه))، ((كارگروه مشورتي تخصصي اقتصادي، قراردادي، حقوقي)) و ((كارگروه مشورتي تخصصي تجهيزات، ناوگان و بهره برداري)) در حال تشكيل است.
به اين منظور بالغ بر50 نفر از متخصصين خبره و صاحب تجربه از خانواده مترو براي حضور در كارگروه هاي مختلف فوق دعوت گرديده اند.
مهندس علي امام با تشريح وضعيت مترو در شرايط جديد، عنوان داشت كه در شرايطي قرار داريم كه بسياري از بخش‌هاي تكميلي مورد نياز خطوط مختلف باقيمانده و افزايش بهره‌وري خطوط و استفاده كامل‌تر از زيرساخت ايجاد شده، ضروري است. از سوي ديگر نيز شاهد كمبود جدي منابع مالي و تغيير در فرآيندها و ابزارهاي مديريتي و مالي در اختيار مترو هستيم. براين اساس رويكردهاي مهم در روند جديد مديريتي مترو را مي توان در ايجاد نظام فني و اجرايي قوي و متناسب با نياز مترو، احيا و ارتقاء توان فني و تخصصي زنجيره فعاليت مترو، توسعه رويكردهاي جديد و نوآورانه در روند كارها، مديريت هزينه‌ها و تمركز بر مديريت ارزش، تمركز اجرا بر اهداف نهايي و افزايش كيفيت و بهره‌وري بهره‌برداري و ايجاد و به هنگام سازي فرآيندهاي فني و اجرايي مناسب و پويا، برشمرد.

در ادامه مهندس بروجردي، مشاور مديرعامل و مسئول تشكيل كارگروه هاي تخصصي مشورتي، برنامه اين كارگروه ها را شناسايي چالش‌هاي مترو و طرح آن ها بر‌اساس اولويت‌ها، بررسي وضعيت عملكردي مترو و تعيين مسايل و مشكلات مغفول مانده، بررسي و پيشنهاد اولويت‌هاي كاري مترو، تعيين موضوعات و محورهاي مناسب و مهم براي انجام مطالعات تكميلي و طرح نتايج در جلسات و تكميل و تدوين آنها براي عملياتي شدن آنها، عنوان نمود.
ايشان با اشاره به نگاه ويژه اي كه در شرايط جديد و در تغيير فرآيندها، ابزارها و رويكردهاي جديد مديريتي و فني ايجاد شده است، بر لزوم و ضرورت برگزاري موثر اين جلسات تاكيد و بهره گيري كامل از نتايج آنها در مترو، تاكيد داشت.

سپس حاضرين در جلسه به ارائه پيشنهادات و نظرات خود با استفاده از آموخته هاي ساير پروژه ها در مترو تهران و ساير شهر ها پرداختند.
بخشي از موضوعات مطرح توسط حاضرين در اين جلسه عبارت بودند از:
-
توجه به موضوع تملك و ضرورت تغيير برخي طرح ها با توجه تاثير جدي مالي و اجرايي موضوع تملك بر روند اجرايي پروژه ها.
-
جلوگيري از پافشاري بر مدل ها و طرح هاي گذشته و در نظرگيري شرايط اجرايي حال حاضر و ايجاد آزادي عمل متناسب با شرايط موجود هر طرح.
-
بهره گيري از مصالح مناسب به لحاظ قيمت و كيفيت و استفاده از تجاربي كه در اين زمينه در برخي ايستگاه ها وجود دارد.
-
پرهيز از ايجاد الگوهاي ثابت براي ايستگاه ها.
-
چالش هاي تعاملي بين كارفرما و شركت هاي بزرگ و ضرورت ايجاد تعادل بين شركت هاي كوچك و بزرگ در طراحي و اجرا.
-
پيش بيني يك مديريت مفهومي براي جلسات به جهت تسهيل و نتيجه گيري موثر از كارگروه ها.
-
ارزيابي روند مترو و بررسي شرايط آن، در حالي كه با طرح هاي سوفرتو شروع شد، بعد از انقلاب ادامه يافت، مشاورين مختلف طرح ها را توسعه دادند، مشاورين و مجريان جديد وارد عرصه شدند تا اين كه دخالت هاي برون سازماني ايجاد و به شرايط غيرقابل كنترل منجر شد.
-
ضرورت طراحي ايستگاه، ايستگاه ها از ديد بهره بردار و مسافر.
-
بررسي راهكارهاي جايگزين و تكميلي براي پله برقي ها مانند آسانسورهاي انبوه بر.
-
بررسي شرايط دسترسي برخي ايستگاه ها در حالي كه براي رسيدن به سكوي قطار در حالت عادي، 7 تا 10 دقيقه زمان نياز است و اين در حاليست كه در زمان بحران بايد حداكثر در 6 دقيقه ايستگاه تخليه شود.
-
توسعه رويكرد جديد شهرداري در حمايت از TOD.
-
ارزيابي اين كه در حالي كه در سال 89  بالغ بر 43 درصد هزينه مترو توسط مجتمع هاي ايستگاهي (TOD) تامين مي شد و بالغ بر 3000 ميليارد تومان درآمد براي توسعه مترو از اين طريق ايجاد شده چرا در حال حاضر اين قدر اين موضوع تضعيف گرديده است.
-
ضرورت ايجاد نظام مشخص و مناسب فني و مهندسي تا تحمل پذيرش تنوع ها و ايده هاي جديد را داشته باشد.
-
در اين جلسات، حافظه گوياي شهر جمع شده اند و در جهت مستندسازي و استفاده از آن ها در راستاي سياستگذاري معماري و ايستگاه هاي مترو استفاده گردد.به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.