فهرست
حمايت همه جانبه و تمركز ويژه شهرداران مناطق به پشتيباني و رفع مسايل مترو
اخبار 1398/6/20 print

image

توسعه مترو در اولين جلسه شوراي معاونين و مديران عامل سازمان‌ها و شركت‌ها، مورد تاكيد ويژه شهردار تهران قرار گرفت.

در اولين جلسه مشترك مترو و معاونت هماهنگي و امور مناطق مطرح شد؛

حمايت همه جانبه و تمركز ويژه شهرداران مناطق به پشتيباني و رفع مسايل مترو 

توسعه مترو در اولين جلسه شوراي معاونين و مديران عامل سازمان‌ها و شركت‌ها، مورد تاكيد ويژه شهردار تهران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي و بين‌الملل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، در اين جلسه پيروز حناچي، شهردار تهران، حمايت همه جانبه و تمركز ويژه شهرداران مناطق به پشتيباني و رفع مسايل مترو را خواستار شد.

در اين رابطه با پيشنهاد شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) و مديريت و هماهنگي معاونت هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران؛ جلسات دوره‌اي معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق و شركت مترو برنامه‌ريزي شد.

اولين جلسه در اين موضوع با حضور شاپور رستمي، معاون هماهنگي و امور مناطق، علي امام، مديرعامل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)، شهرداران مناطق ۵، ۶، ۱۱، ۱۲ و ۲۰ و نيز با حضور مديران عامل سازمان املاك و مستغلات، سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي، شركت توسعه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو و مديران حوزه هاي تخصصي آنها در روز يكشنبه ( ۱۷ شهريورماه) در معاونت هماهنگي و امور مناطق برگزار شد.

همچنين در اين جلسه با بررسي روند توسعه مترو در مناطق، مشكلات اجرايي مترو در ارتباط با مناطق فوق مورد بررسي، بحث و تصميم‌گيري قرار گرفت.

بررسي تملك‌هاي موقت و دايم مورد نياز مترو، هماهنگي‌هاي در رفع معارضين تاسيساتي، هماهنگي‌هاي اجرايي متقابل مورد نياز، مسايل و فرآيند مجوزات مجتمع‌هاي ايستگاهي و نيز اجرا و بهره‌برداري خطوط در مناطق فوق از اهم موضوعات مورد بحث در اين جلسه بود.

از مهمترين نكات مورد بررسي و تعامل در جلسه، برنامه‌ريزي مناطق فوق و شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) در تامين بودجه غير نقدي مورد نياز مترو بود كه تامين آنها از محل املاك و سرمايه‌گذاري‌هاي در اختيار مناطق و مجوزات مجتمع‌هاي ايستگاهي، مورد تاكيد جدي قرار گرفت.

گفتني است اين جلسات به صورت هفتگي و با حضور ساير مناطق ادامه خواهد يافت.به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.