فهرست

تجریش _ کهریزک

 

فرودگاه امام خمینی(ره)
شهر جدید پرند

 

فرهنگسرا _ صادقیه

 

ورزشگاه تختی _ یادگار امام

 

قائم _ آزادگان

 

حرم عبدالعظیم _ سولقان

 

شهید کلاهدوز _ ارم سبز

 

صادقیه _ گلشهر

 

خط 4
شهید کلاهدوز _ ارم سبز

خط  4  متروي تهران

مسيراصلی خط از  ايستگاه اكباتان (ارم سبز) تا ايستگاه شهيد كلاهدوز  بطول 22 كيلومتر 

  • طول تونل احداث و بهره‌برداري شده : 22 كيلومتر

  • تعداد ايستگاه : 19 ايستگاه (كليه ايستگاه ها زير زميني مي باشد) 

  • تعداد ايستگاه بهره برداري شده : 19 ايستگاه   

  • تعداد پايانه و پاركينگ : 2 مجموعه 

  • تعداد پست برق  فشار قوي : 3

  • طول انشعاب خط تا فرودگاه مهرآباد : حدود 3 كيلومتر با 3 ايستگاه (درحال بهره برداري)

  • طول توسعه غربی خط تا منطقه جنت آباد : حدود 4 کيلومتر با 3 ايستگاه(در حال اجرا)

 

كد ايستگاه نام ايستگاه موقعيت ايستگاه وضعيت ايستگاه
A4-4 (ارم سبز)اكباتان مجاور ايستگاه ارم سبز خط 5 مترو بهره‌برداري شده
A4-3 شهرك اكباتان محوطه فضاي سبز شهرك اكباتان بهره‌برداري شده
A4-2 بيمه جاده مخصوص كرج -تقاطع خيابان بيمه دوم بهره‌برداري شده
A4 ميدان آزادي ميدان آزادي، محوطه ترمينال غرب تهران بهره‌برداري شده
B4 استاد معين خيابان آزادي، تقاطع خيابان نورشهر بهره‌برداري شده
C4 دكتر حبيب الله خيابان آزادي، تقاطع خيابان دكتر حبيب الله بهره‌برداري شده
D4 شادمان خيابان آزادي تقاطع خيابان سهرورد شرقي بهره‌برداري شده
E4 توحيد خيابان آزادي تقاطع خيابان توحيد و نواب بهره‌برداري شده
F4 ميدان انقلاب اسلامي ميدان انقلاب اسلامي بهره برداري شده
I3G4 وليعصر (عج) خيابان انقلاب - تقاطع خيابان وليعصر (عج) بهره‌برداري شده
I4 فردوسي ميدان فردوسي بهره برداري شده
K1J4 دروازه دولت خيابان انقلاب - تقاطع خيابان سعدي بهره برداري شده
P2K4 دروازه شميران خيابان ابن سينا - ميدان ابن سينا بهره برداري شده
M4 ميدان شهداء خيابان پيروزي، تقاطع خيابان 17 شهريور بهره برداري شده
N4 شيخ الرئيس خيابان پيروزي، چهارراه شيخ الرئيس بهره برداري شده
O4 پيروزي خيابان پيروزي، قبل از خيابان شهيد حسن پورمند بهره برداري شده
P4 نبرد خيابان پيروزي، چهارراه كوكاكولا بهره‌برداري شده
Q4 نيرو هوايي خيابان پيروزي، بين خيابانهاي 4 و 5 نيروي هوايي بهره برداري شده
R4 شهيد كلاهدوز ضلع شرقي بزرگراه افسريه، تقاطع خيابان پيروزي بهره‌برداري شده