فهرست

مترو الگويي ازتلاش گام به گام « بومي‌سازي» در كشور

مترو الگويي ازتلاش گام به گام « بومي‌سازي» در كشور

دانشجويان رشته عمران دانشگاه تهران ضمن بازديد از خط 6 مترو پايتخت عنوان كردند: تاريخچه فعاليت شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) الگويي از تلاش گام به گام به‌منظور بومي‌سازي صنعت ساخت مترو در كشورمان است.

در بازديد دانشجويان رشته عمران دانشگاه تهران از خط 6 مطرح شد؛

مترو الگويي ازتلاش گام به گام « بومي‌سازي» در كشور

دانشجويان رشته عمران دانشگاه تهران ضمن بازديد از خط 6 مترو پايتخت عنوان كردند: تاريخچه فعاليت شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) الگويي از تلاش گام به گام به‌منظور بومي‌سازي صنعت ساخت مترو در كشورمان است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) 20 نفر از دانشجويان رشته عمران دانشگاه تهران از كارگاه تي بي ام (TBM) ايستگاه مترو دولت آباد واقع در خط 6 مترو بازديد و با روند ساخت تونل در اين خط از نزديك آشنا شدند.

بر اساس اين گزارش، دانشجويان در اين بازديد با انواع شيوه‌هاي حفاري آشنا شده و از روش حفاري با استفاده از دستگاه تي بي ام (TBM) از نزديك بازديد كردند.

اين دانشجويان با ابراز خرسندي نسبت به اين كه توسعه خطوط مترو در پايتخت توانسته حجم زيادي از گره‌هاي ترافيكي، آلودگي هوا و نيز آلودگي صوتي و انواع بيماري‌هاي ناشي از آلودگي هوا را كاهش دهد، چهار دهه فعاليت شركت مترو را الگويي از تلاش گام به گام براي بومي‌سازي اين صنعت مهم شهري در كشورمان عنوان كردند.

همچنين نماينده  شركت مترو در اين بازديد بر ادامه توسعه خطوط مترو در پايتخت تاكيد و خاطرنشان كرد: در بازنگري طرح جامع حمل و نقل مقرر شده است تهران در مجموع 11 خط عادي و 2 خط اكسپرس داشته باشد. لذا با وجود شرايط ركود اقتصادي و كمبود سياست‌هاي حمايتي براي توسعه مترو شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) به تلاش خود براي توسعه پوشش كامل ريلي ادامه مي‌دهد.

print
تعداد بازدیدکنندگان :72 یکشنبه 03 آذر 1398

عکس های بیشتر