فهرست

مهارت متخصصان متروي پايتخت خودباوري به توان داخلي را افزايش مي‌دهد

مهارت متخصصان متروي پايتخت خودباوري به توان داخلي را افزايش مي‌دهد

دانشجويان رشته خط و سازه ريلي دانشگاه علم و صنعت در بازديد از ايستگاه متروي سرباز واقع در خط 6 عنوان كردند: مشاهده تلاش متخصصان متروي تهران و مهارت به كار رفته در حين عمليات عمراني منجر به خودباوري بيشتر نسبت به توانمندي‌ها داخلي و توليد ملي براي ما دانشجويان شد.

در بازديد دانشجويان دانشگاه علم وصنعت از خط 6 متروي تهران مطرح شد؛

مهارت متخصصان متروي پايتخت خودباوري به توان داخلي را افزايش مي‌دهد

دانشجويان رشته خط و سازه ريلي دانشگاه علم و صنعت در بازديد از ايستگاه متروي سرباز واقع در خط 6 عنوان كردند: مشاهده تلاش متخصصان متروي تهران و مهارت به كار رفته در حين عمليات عمراني منجر به خودباوري بيشتر نسبت به توانمندي‌ها داخلي و توليد ملي براي ما دانشجويان شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) جمعي از دانشجويان رشته خط و سازه ريلي دانشگاه علم و صنعت به بازديد از ايستگاه سرباز واقع در خط 6 متروي تهران پرداختند.

در اين بازديد كه روند ساخت ايستگاه سرباز تشريح شد، دانشجويان از تونل زيرزميني در بخش خيابان بهار شيراز ديدن كرده و با حفر شمع و سازه نگهبان موقت، ساخت پست‌هاي برق و نيز سكوها آشنا شدند.

اين دانشجويان بازديدهايي از اين دست را در آشنايي عملي با صنعت ساخت مترو موثر دانسته و عنوان كردند: مشاهده مهارت متخصصان مترو حين عمليات عمراني منجر به خودباروي بيشتر نسبت به توان داخلي و توليد ملي براي ما دانشجويان شد.

 

 

 

print
تعداد بازدیدکنندگان :91 چهارشنبه 06 آذر 1398

عکس های بیشتر