فهرست

خط 6 متروي تهران ميدان تجربي آموزه‌هاي دانشگاهي است

خط 6 متروي تهران ميدان تجربي آموزه‌هاي دانشگاهي است

دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در بازديد از بخش جنوبي خط 6 متروي تهران مشاهده روند توسعه اين خط را به عنوان يكي از پروژه‌هاي تونل‌سازي برتر جهان ومايه مباهات و تكميل كننده آموزه‌هاي دانشگاهي عنوان كردند.

در بازديد دانشجويان دانشگاه اميركبير مطرح شد؛

خط 6 متروي تهران ميدان تجربي آموزه‌هاي دانشگاهي است

دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در بازديد از بخش جنوبي خط 6 متروي تهران مشاهده روند توسعه اين خط را به عنوان يكي از پروژه‌هاي تونل‌سازي برتر جهان ومايه مباهات و تكميل كننده آموزه‌هاي دانشگاهي عنوان كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) دانشجويان رشته مهندسي معدن و متالوژي دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور در كارگاه دولت آباد از روند ساخت خط 6 بازديد كردند.

در اين بازديد روند توسعه بخش جنوبي خط 6 و نحوه كاركرد دستگاه تي بي ام (TBM) تشريح و توضيحات كلي در خصوص روش ساخت اين خط ارائه شد.

اين دانشجويان بازديدهايي از اين دست را تكميل كننده كلاس‌هاي درسي و آموزه‌هاي دانشگاهي عنوان كرده و گفتند: بازديد از روند توسعه خط 6 به عنوان خطي كه بین ۴ پروژه برتر تونل‌سازی سال 2017 در جهان مطرح شد براي ما مايه مباهات و به مثابه يك كارگاه تجربي و عملي است.

گفتني است خط ۶ متروي تهران به‌طول ۳۸ کیلومتر و ۳۱ ایستگاه است كه هم اكنون 4 ایستگاه آن فعال است.

print
تعداد بازدیدکنندگان :131 شنبه 09 آذر 1398

عکس های بیشتر